Starptautiskais bizness

"Starptautiskā biznesa programma paredz vairākas iespējas strādāt projektos, braukt stažēties, studēt ārzemēs vai attīstīt savas biznesa idejas un integrēties starptautiskajā tirgū, bet viena no visaizraujošākajām iespējam bija dalība “X-Culture” projektā. Tā bija brīnišķīga pieredze strādāt un mācīties kopā ar studentiem no vairāk kā 120 dažādām universitātēm no visas pasaules. Mēs ieguvām 2.vietu, un tas mani aizveda uz Maiami (ASV), lai sacenstos tālāk un vēl augstākā līmenī." 

Elena Ius, absolvente
SIA “Beauty International Shop” īpašniece

Elena_ius.jpg

Vairāk atsauksmes par programmu šeit. 


Par programmu

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

logo-bestmasters-2017-2018_0.png

„Starptautiskais bizness” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2017" vērtējuma!

„Starptautiskais bizness” – 13. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra programmu "Eduniversal Ranking 2017" vērtējumā. Vairāk informācijas šeit.

European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižoEuropean Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija:

uzņēmumu un iestāžu vadītājs vai projekta vadītājs, vai personāla vadītājs

Iespēja specializēties arī finanšu vadībā.

Studiju valoda: angļu
Studiju formas: pilna laika vakara nodaļa
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros,
DUBULTGRĀDS - iespēja iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas Francijā vai Vācijā diplomu).

Pieteikties studijām 


iveta_ludviga.jpg

Programmas direktore
Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
E - pasts: [email protected] 


Programmas priekšrocības

  • starptautiska akadēmiskā vide - pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē;
  • studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm - iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus;
  • otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām - uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs;
  • ERASMUS vai dubultgrāda iespējas ārzemju augstskolās;
  • individuāla pieeja studentam;
  • elastīgs studiju un studiju apmaksas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Programmas saturs

Pamatkursi:

Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Projekta vadība
Inovācija, zināšanu pārvaldība un biznesa modeļi
Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

Specializācija: Biznesa vadība

Eksporta menedžments
Starptautiskās finanses
Starptautiskās biznesa operācijas
Starptautiskā uzņēmējdarbība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas

Specializācija: Projektu vadītājs

Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība

Specializācija: Personāla vadītājs

Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana
Darba tiesības
Apmācība, mācīšanās un talantu vadība
Personāla informācijas sistēmas
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija

Specializācija: Finanšu vadītājs

Vadības grāmatvedība
Korporatīvās finanses un uzņēmuma vērtības palielināšana
Starptautiskās finanses
Portfeļa vadība un analīze
Starptautiskā banku sistēma un finanšu tirgus
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana

Programme faculty (pdf)
Graduates references (pdf)

Iestāšanās nosacījumi

Pretendentam jābūt vismaz profesionālā bakalaura līmeņa vai 2. līmeņa profesionālajai izglītībai un atbilstošām angļu valodas zināšanām.

Uzņemšanas nosacījumi aprakstīti mājas lapas sadaļā Uzņemšana. Papildus norādītajiem dokumentiem, studiju pretendentiem jāuzrāda derīgs IELTS (vismaz 6.5) vai TOEFL (vismaz 550) sertifikāts, vai jākārto angļu valodas eksāmens.

Studiju virzienu akdreditācijas lapa

Studiju programmas raksturojums par 2017./2018. studiju gadu

Studiju forma, ilgums

un maksa

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019 .s.g.
profesionālā profilējošā augstākā izglītība pilna laika vakara 60 1.5 gadi angļu 4500 EUR gadā
akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība pilna laika vakara 80 2 gadi angļu 4500 EUR gadā

* Ar atlaidi LR pilsoņim un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piemērota 20% atlaide - studijās gadā izmaksās 3600 EUR.

Reģistrējoties augstākā līmeņa studiju programmām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgās zinātnēs), pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā. 

Studijas pilna laika vakara nodaļā notiek katru otrdienas, trešdienas un ceturtdienas vakaru no plkst. 18.00 līdz 21.10.  Vieslektora vizītes gadījumā ir iespējamas papildus studiju dienas.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.

 

Profilējoša un neprofilējoša izglītība.
Iegūsti maģistra grādu jaunā specialitātē!

RISEBA piedāvā unikālu iespēju iegūt maģistra grādu specialitātē, kas nav saistīta ar jūsu 1. līmeņa augstāko izglītību. Ja esat izvēlējies atšķirīgu profesionālo ceļu vai vēlaties iegūt izglītību citā darbības jomā, studiju process nav jāsāk no sākuma. Izvēloties maģistra studiju programmu, varat izlemt par labu jomai, kas nav tieši saistīta ar jūsu iepriekšējo izglītību.

*Profilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas ir vienāda vai radniecīga ar izvēlētās studiju programmas nozari/tematisko grupu. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskais bizness”, tad profilējošā izglītībā būs: ekonomika, vadībzinības, uzņēmējdarbība, biznesa vadība u.tml.

*Neprofilējošā izglītība: Jūsu iepriekšējā izglītība iegūta nozarē, kas nav radniecīga izvēlētās studiju programmas nozarei/tematiskajai grupai. Ja vēlaties stāties maģistra programmā „Starptautiskais bizness”, tad neprofilējošā izglītībā būs jebkurā nozarē, izņemot ekonomiku, vadībzinības, uzņēmējdarbību, biznesa vadību u.tml.

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

ATLAIDES

Atlaides

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png