Starptautiskais bizness

Starptautiskai bizness

Pieteikties

Par programmu

Programmas mērķis ir  attīstīt studējošiem padziļinātas zināšanas un profesionālu kompetenci, lai veiksmīgi darbotos mainīgā starptautiskā biznesa vidē, dibinātu un/vai vadītu uzņēmumu, cilvēkresursus vai finanses. 
Programma piedāvā dubultdiploma iespējas: iegūt papildus RISEBA diplomam arī maģistra diplomu no vienas no partneraugstskolām Francijā vai Vācijā. Vairāk lasi šeit 

epas

RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi prestižo European Foundation for Management Development (EFMD) programmu akreditāciju EPAS. Tā uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai “Eiropas biznesa studijas” un profesionālā maģistra studiju programmai “Starptautiskais bizness”. Vairāk: šeit

Iegūstamais grāds

"Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā  ar profesionālo kvalifikāciju organizāciju vadītājs."

Akreditācija

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

KP / ECTS

 

60 vai 80 KP / 90 vai 120 ECTS

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Angļu

 

Studiju maksa gadā

 

5620 EUR

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60 KP)

2 gadi (80 KP)

Programmas direktore

iveta_ludviga.jpg

Dr. sc. administr., profesore Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, [email protected]

Programmas saturs*

1. Modulis: Starptautiskā biznesa vide 2. modulis: Vadība un analītika
Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
Inovācija un biznesa modeļi
Projekta vadība
Personības attīstība un līderu kompetences
Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Risku vadība
3. modulis: Profesionālā specializācija (iespēja izvēlēties vienu no 4 specializācijām, saņemot atbilstošu profesionālo kvalifikāciju)  
Specializācija: Biznesa vadība Specializācija: Projektu vadība
Eksporta menedžments
Starptautiskās biznesa operācijas
Organizāciju dizains
Starptautiskā zīmolvedība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas
Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība
Specializācija: Personāla vadība  
Personāla vadības funkcijas
Darba tiesības
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija
Organizāciju dizains
 
4. modulis: Prakses un maģistra darbs  
Profesionālā prakse 
Maģistra darbs
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Starptautiska akadēmiskā vide – pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē. Studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus. Otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām  uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs.

Karjeras iespējas

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

Maģistra studiju programmas "Starptautiskais bizness" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

Starptautiskās iespējas

Erasmus+ studiju mobilitāte

* Doties Erasmus+ apmaiņas programmā var jebkurš maģistra programmas "Starptautiskais bizness" pilna laika students, kurš ir pabeidzis vismaz vienu studiju gadu. 

* Students var doties studēt uz 1 vai 2 mācību semestriem kādā no RISEBA partneruniversitātēm. Studiju mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši

* Par studiju un prakses apmaiņas programmā pavadīto periodu ārvalstīs studentam nav jāmaksā, mācību maksu sedz partneraugstskola, bet students turpina apmaksāt RISEBA studiju maksu. Par ārvalstīs mobilitātes laikā pavadīto periodu studentam tiek piešķirta Erasmus+ stipendija, lai nosegtu transporta un uzturēšanās izmaksas. 

* Erasmus+ Prakses mobilitāte paredz, ka students var  iziet praksi kādā no sev interesējošajiem uzņēmumiem kādā no Erasmus+ programvalstīm. Par šo prakses periodu students saņem Erasmus+ stipendiju. Prakses mobilitātes ilgums ir 2-12 mēneši.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit!

Dubultgrāda apmaiņas programma

Programmas "Starptautiskais bizness" studentiem ir iespēja doties arī dubultgrāda apmaiņas porgrammā. Students partneraugstskolā var pavadīt 1 semestri vai gadu (atkarībā no programmas un partneruniversitātes), izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu un saņemt partneraugstskolas grādu. Kad students atgriezīsies Latvijā, viņš aizstāvēs savu maģistra darbu augstskolā RISEBA un iegūs grādu arī Latvijā. Dodoties dubultgrāda apmaiņas programmā, students saņems Erasmus+ stipendiju. 

Programmas "Starptautiskais bizness" studenti var pieteikties dubultgrāda studijām šajās partneraugstskolās:

Vairāk par dubultgrādu un pieteikšanos uzzini šeit! 

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png