Starptautiskais bizness

Piesakies

Par programmu

Programmas mērķis ir  attīstīt studējošiem padziļinātas zināšanas un profesionālu kompetenci, lai veiksmīgi darbotos mainīgā starptautiskā biznesa vidē, dibinātu un/vai vadītu uzņēmumu, cilvēkresursus vai finanses. 
Programma piedāvā dubultdiploma iespējas: iegūt papildus RISEBA diplomam arī maģistra diplomu no vienas no partneraugstskolām Francijā vai Vācijā. Vairāk lasi šeit 

epas

RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi prestižo European Foundation for Management (EFMD) programmu akreditāciju EPAS. Tā uz 5 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai “Eiropas biznesa studijas” un profesionālā maģistra studiju programmai “Starptautiskais bizness”. Vairāk: šeit

 

Studiju virziens

Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds starptautiskajā biznesā  ar profesionālo kvalifikāciju organizāciju vadītājs vai projekta vadītājs

 

Akreditācija

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

KP / ECTS

 

60 vai 80 KP / 90 vai 120 ECTS

 

Studiju forma

 

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Angļu

 

Studiju maksa gadā

 

3760 EUR

 

Studiju ilgums

 

1,5 gads (60KP)

2 gadi (80KP)

Programmas direktore

iveta_ludviga.jpg

Dr. sc. administr., profesore Iveta Ludviga
+371 67600688, +371 29244831, iveta.ludviga@riseba.lv

Programmas saturs*

1. Modulis: Starptautiskā biznesa vide 2. modulis: Vadība un analītika
Starptautiskā biznesa vide un ilgtspēja
Līderība un pārmaiņu vadība
Kultūras diplomātija un pārrunu vadība
Starptautiskā stratēģiskā vadība
Starptautiskās biznesa tiesības
Finanšu analīze vadības lēmumu pieņemšanai
Inovācija un biznesa modeļi
Projekta vadība
Personības attīstība un līderu kompetences
Biznesa un organizāciju pētniecības metodes
Biznesa analītika
IT un biznesa stratēģiskā sadarbība
Mākslā pamatotas metodes uzņēmumu vadībai un personības izaugsmei
Risku vadība
3. modulis: Profesionālā specializācija (iespēja izvēlēties vienu no 4 specializācijām, saņemot atbilstošu profesionālo kvalifikāciju)  
Specializācija: Biznesa vadība Specializācija: Projektu vadība
Eksporta menedžments
Starptautiskās biznesa operācijas
Organizāciju dizains
Starptautiskā zīmolvedība
E-bizness un jaunie mediji
Starptautiskā tirgvedība un komunikācijas
Projektu izstrāde un komunikāciju vadība
Projekta personāla un pārmaiņu vadība
Projekta risku un kvalitātes vadība
Projekta vadības sistēmas un pieejas
Programmu un projektu portfeļa vadība
Specializācija: Personāla vadība Specializācija: Starptautiskās finanses
Personāla vadības funkcijas
Darba tiesības
Organizāciju un vadīšanas psiholoģija
Koučings, mentorings un supervīzija
Organizāciju dizains
Korporatīvās finanses un uzņēmuma vērtības palielināšana
Vadības grāmatvedība
Starptautiskās finanses
Portfeļa vadība un analīze
Organizāciju dizains 
Finanšu tirgu analīze un labklājības plānošana
4. modulis: Prakses un maģistra darbs  
Profesionālā prakse 
Maģistra darbs
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

Starptautiska akadēmiskā vide – pasniedzēji no Lielbritānijas, Kanādas, Austrijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Vācijas, Čehijas, Francijas un citām valstīm. Pasniedzēji paši pēta un pielieto jaunākās tendences un perspektīvas uzņēmējdarbības vadībā, tādējādi palīdzot studentiem iegūt zināšanas un priekšrocības starptautiskā biznesa vidē. Studijas kopā ar studentiem ir no dažādām valstīm iespēja attīstīt studentos globālu biznesa domāšanu, iespēja jau studiju laikā dibināt starptautiskus kontaktus. Otrā semestra laikā iespēja izvēlēties vienu no četrām specializācijām  uzņēmuma, personāla, projektu vai finanšu vadītājs.

Karjeras iespējas

Programma ir paredzēta sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Ar iegūto izglītību ir iespējams strādāt jebkurā uzņēmējdarbības sfērā. Darbības lauks ir ļoti plašs – sākot no valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu.

Maģistra studiju programmas "Starptautiskais bizness" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2015./16.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Iespēja studēt tālāk

Absolventi var turpināt studijas doktorantūrā.

 

RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tālr. +371 67500265, riseba@riseba.lv

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png