Studentu un absolventu atsauksmes

Eva Selga 
LPVA valdes priekšsēdētāja

Eva Selga RISEBA Personāla vadības maģistra studiju programma ir sastādīta tā, lai katrs no praktizējošajiem personāla vadītājiem spētu iegūt tās zināšanas, kas viņam pietrūkst. Tas manuprāt ir lielākais ieguvums. Arī diskusijas un praktiskās nodarbības dod iespēju dzirdēt dažādus viedokļus. Tas arī ļoti spilgti parāda, cik personāla vadītāju profesija ir radoša.

 

 

 

Sarmīte Elksne 
Personāla vadītāja „Rautakesko SIA”

Sarmīte ElksneRISEBA Maģistra studiju programma Personāla vadība ietver visus pamata kursus, kuros ir jāorientējas personāla vadītājam, strādājot organizācijā. Programma studentiem sniedz gan teorētiskas zināšanas, gan praktisko pieredzi, ar kuru dalās lektori – praktiķi. Ikvienam ir iespēja noskaidrot atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem, kursu ietvaros. Studentiem ar vairāku gadu pieredze personāla vadībā programma ļauj atsvaidzināt savas zināšanas un papildināt tās diskusijās ar pasniedzējiem un patstāvīgajos darbos. Studentiem ar nelielu pieredzi, studēšana ļauj paskatīties uz personāla vadību plašāk. Lietderīga ir grupas biedru individuālā pieredze, dalīšanās tajā un viedokļu apmaiņa – iespēja, ko šīs studijas sniedz.

Irēna Ļeoņenko
Direktora vietniece personāla jautājumos
Baltic Beach Hotel

Irēna ĻeoņenkoRunājot par RISEBA Maģistra studiju programmu Personāla vadībā varu teikt to, ka man personīgi, pieņemot lēmumu, bija svarīgi tas, ka programmas izstrādē piedalījās Latvijas personāla vadīšanas asociācijas speciālisti, cilvēki, kuri vairākus gadus darbojās personāla vadības jomā, kā arī tas, ka daži no viņiem arī pasniedza RISEBA. Šī programma dod nepieciešamās zināšanas profesijas speciālistiem, iespēju mācīties no nozares profesionāļiem, prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz profesiju.

 

Liene Vancāne
Personāla vadības maģistra studiju programmas nepilna laika izejamo dienu nodaļas 2.kursa studente

Šī studiju programma man deva iespēju mācīties no personāla vadības nozares profesionāļiem, radīja iespēju paskatīties uz daudziem personāla vadības procesiem no cita skatu punkta. Mācību procesā ieguvu plašas zināšanas personāla vadības jomā un sistēmisku skatījumu un organizācijā notiekošajiem personāla vadības procesiem. Daļā programmu kā mācību metodes tika izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana, darbs nelielās grupās un analītiski pētniecisks darbs, kas mācību procesu padara interesantāku un efektīvāku. Iespēja mācīties sestdienās ir īpaši ērta, jo netraucē darbam.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png