Arhitektūra

Piesakies

Par programmu

Inovatīva, uz mūsdienu tehnoloģijām un ilgtspējīgu domāšanu balstīta profesionālā maģistra programma "Arhitektūra" nodrošina augstskolas RISEBA arhitektūras specialitātes studentiem pilnu apmācības ciklu atbilstoši Boloņas procesam. Maģistra programmā iespējams studēt arī ar citās augstskolās iepriekš iegūto akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu arhitektūrā. 

 

Studiju virziens

Arhitektūra un būvniecība

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā ar  arhitekta profesionālā kvalifikāciju

 

KP

 

80 KP / 120 ECTS

Akreditācija 

 

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2021. gada 31. decembrim

 

Studiju forma

Pilna laika vakara studijas

 

Valoda

 

Angļu

 

Studiju maksa gadā

 

4960 EUR

 

Studiju ilgums

 

2 gadi

 
FAD

Arhitektūras programmas mājaslapa

Programmas direktors

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs,

Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāns:

Mg. Theol. BArch Rūdolfs Dainis Smits
+371 29515554; rudolfsdainissmits@riseba.lv

Programmas saturs*

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM

Arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā

Pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences

Urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus

Transportu un mobilitātes aspektus

Pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju

Mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā

Ainavas un akvatektūras aspektus

Būves informācijas modelēšana

Ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) tiesiskā regulējuma pamati

Arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse

Sociālais dialogs

Uzņēmumu dibināšana un vadīšana.
Izvēles studijas nozares aspektā Prakse

Jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti

Mākslu studijas

Valodas u.c.
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju metodes

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6  mūsdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru. 

Starptautiskās iespējas

Labākajiem studentiem ir iespēja studēt ārvalstu partneraugstskolās viena/divu semestru studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros.

Iespējas stažēties un iegūt stipendijas praksei ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS+ programmas ietvaros.

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam

Pašnovērtējuma ziņojumi

2017./2018. gadam

 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6Durbes iela 4, Rīga, LV-1007,

tel. + 371 29349122, info@riseba.lv

arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras studijas
arhitektūras studijas

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png