Eiropas biznesa studijas

EBS

Pieteikties

Par programmu

epas

Programma sagatavo starptautiska mēroga biznesa vadītājus un potenciālos nozares līderus, kas spēj strādāt internacionālā vidē. Programmu realizējot Latvijā, tā garantē izpratni gan par vietējā, gan Eiropas līmeņa uzņēmējdarbību un sniedz kopainu uz mūsdienu biznesa vadības procesiem un praksi. Programma tiek īstenota angļu valodā, kā arī ir iespēja padziļināti apgūt vēl vismaz divas populārākās Eiropas un pasaules valodas – franču un spāņu. Ar spēcīgu starptautisko fokusu, studiju vide programmā ir internacionāla, piesaistot lielu skaitu starptautisko studentu. Pieredze studiju procesā ir daudzveidīga, nodrošina starptautisku konkurētspēju darba tirgū un plašus biznesa kontaktus visā pasaulē. Programma ir akreditēta ar prestižo EFMD akreditāciju, kas starptautiski atzīst augstu akadēmisko kvalitāti un praktisku pieeju studiju kursiem.

 

Iegūstamais grāds

 

Profesionālais bakalaura grāds Eiropas biznesā / Kvalifikācija - uzņēmuma vadītājs

 

Kredītpunkti

 

160 KP

 

Akreditācija 

 

Studiju programma ir akreditēta līdz 2027. gadam

 

Studiju forma

 

Pilna laika dienas nodaļa 

 

Valoda

 

Studiju valoda - angļu

Obligātā otrā svešvaloda - franču

Izvēles svešvalodas - spāņu, latviešu, krievu

 

Studiju maksa gadā

 

5100 EUR 

 

Studiju ilgums

 

4 gadi

 

Programmas direktore

Inese Kukle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inese Kukle
+371 25704982, [email protected]

Programmas saturs

1. gads 2. gads 3. gads
Personal Development, Presentation and Study Skills Personal Development - Employability Skills Personal Development – People Management
Microeconomics European Political and Economic Development Human Resource Management
Macroeconomics Introduction to Law Operations Management
Fundamentals of Management Company and International Business Law Sales Management
Principles of Marketing Managerial Economics Strategic Management
Principles of Advertising and Graphic Design Quantitative Methods/ Statistics 2 Strategic Brand Management
Business Psychology Financial Accounting 1 Logistics
Quantitative methods: Applied Mathematics 1 Financial Accounting 2 Digital and Social Networks Marketing
Quantitative methods: Applied Mathematics 2 Cognitive Psychology International Marketing

Quantitative Methods: Statistics I

Marketing Research Management Accounting
Information Technologies Website Building and Analytic Tools Investments and Financial Markets
Social and Applied Ecology Innovation and Creativity in Business Corporate Finance
Civil Protection Management of Cross-cultural Interaction Entrepreneurship and Start-up Acceleration
Business English Business English - BEC Exam (Cambridge advanced) Academic writing
General French General French

EU Language (French, Spanish, Latvian)

Course Paper in Economics Business Research Methods Non-EU language (Russian, Chinese)
  Course Paper in Marketing Research Course Paper in Management
  Internship    Elective 
    Internship
4. gads
Personal Development – Professional Growth
Financial Management and Risks
International banking and Financial Markets
Project Management
Artificial intelligence and Machine Learning
Quantitative methods by using SPSS
Business Negotiations
Corporate and Public Relations Management
Ethics and Social Responsibility
Business Simulation
Research Methodology and Design
Elective 
Bachelor thesis

Karjeras iespējas

Padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbībā, starptautiskā darba pieredze un dažādu valodu pārvaldīšana padara programmas absolventus ļoti pieprasītus darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs. Programmas absolventi strādā globālā mērogā vadošos un līdera amatos starptautiskos uzņēmumos / organizācijās, bankās, konsultāciju un auditorkompānijās finanšu jomā, mārketinga vadības, pārdošanas, projekta un cilvēkresursu vadības u.c. jomās, kā arī dibina paši savus uzņēmumus.

Bakalaura studiju programmas "Eiropas biznesa studijas" pašnovērtējuma ziņojumi

2014./15.

2016./17.

2017./18.

2018./19. LV

2018./19. ENG

2019./20. LV

2019./20. ENG

 

Iespēja studēt tālāk

IESPĒJAMS STUDĒT MAĢISTRANTŪRĀ – visās ar uzņēmējdarbību saistītās programmās, piemēram:
•    Starptautiskais bizness
•    Starptautiskās finanses
•    Biznesa stratēģiskā vadība
•    Projekta vadība
•    Personāla vadība
•    Veselības vadība
•    Sporta vadība

Starptautiskās iespējas

Obligāta starptautiskā prakse; iespēja doties dubultgrāda apmaiņas programmā uz partneraugstskolām: KEDGE Business School (Francijā), OTH Regensburg (Vācijā), Wurzburg University of Applied Sciences (Vācijā), Haaga-Helia University of Applied Sciences (Somijā); apmaiņas programmas iespējas Erasmus+ programmas ietvaros ar vairāk nekā 130 akadēmiskajiem partneriem visā pasaulē; iespēja iegūt starptautisku valodas sertifikātu.

Vairāk par Erasmus+ un pieteikšanos uzzini šeit! 

Vairāk par dubultgrādu un pieteikšanos uzzini šeit! 


RISEBA galvenā ēka: Meža iela 3, Rīga, LV-1048, tel. + 371 67500265, [email protected]

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png